Εκτύπωση

Ιστορική Αναδρομή

on .

Στα πολύ παλιά χρόνια  Τα Θεοδώριανα στα βάθη των αιώνων ιστορική συνέχεια της αρχαίας Θεοδωρίας . Η αρχαία Αθαμανία και οι Αθαμάνες οι μακρινοί μας πρόγονοι.
Η εποχή της Τουρκοκρατίας  Οι αγώνες των Θεοδωριάνων στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 μέχρι την Απελευθέρωση. Η μάχη στο Σταυρό Θεοδωριάνων.
Μετά την Απελευθέρωση  Τα Θεοδώριανα λεύτερα. Ο αγώνας των Θεοδωριανιτών κατά των τσιφλικάδων. Η εξέγερση της Κωστηλάτας.
Οι άλλοι μεγάλοι πόλεμοι  Από το Βαλκανικό πόλεμο και τον Πρώτο Παγκόσμιο, ως τη Μικρασιατική καταστροφή, τον πόλεμο του ’40, την κατοχή και τον εμφύλιο.
Σύγχρονες καταστροφές  Σεισμοί και κατολισθήσεις. Μεγάλες καταστροφές απειλούν τα Θεοδώριανα.